Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odpira nove možnosti pomoči učencem, ki imajo težave pri doseganju šolskih ciljev posameznih razredov. Starši, ki jih zanima, ali bi bil njihov otrok do take pomoči upravičen, se lahko oglasijo pri šolski psihologinji na razgovoru. Za otrokov optimalni razvoj je smiselno, da se starši že kmalu po zaznavanju začetnih težav odločijo, da bodo otroku sami poskušali pomagati pri učenju ali bodo poiskali ustrezno pomoč pri šolski svetovalni službi ali drugih strokovnjakih.

V okviru Ministrstva za šolstvo in šport  izvajamo:

  • pomoč motorično oviranim otrokom (korektivne vaje);
  • dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami;
  • pomoč učencem, ki prihajajo k nam v šolo iz drugih držav (učenje slovenščine).

V okviru programov šole nudimo učencem še:

  • dopolnilni pouk v skladu s predmetnikom;
  • individualen in diferenciran pouk v skladu z navodili ustreznih strokovnjakov (ko je učenec voden pri svetovalni službi kot učenec, ki ima pri poučevanju posebne potrebe);
  • individualno korektivno delo svetovalne službe, delo na razvijanju učnih navad in enostavnih strategij učenja, učni treningi za učence z učnimi težavami ali za uspešne učence;
  • individualno pomoč gibalno oviranim učencem, učencem z motnjami vida ali sluha in učencem, ki potrebujejo poučevanje na konkretnejših nivojih učenja… (specialno-pedagoška pomoč);
  • dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami (po odločbah) z izvajanjem individualnih strokovnih pomoči in prilagojenimi izvajanji programov rednega šolanja.

 

(Skupno 702 obiskov, današnjih obiskov 1)