Spoštovani starši, dragi učenci!

V letošnjem šolskem letu bomo z učenci 9. razredov nadaljevali s poklicnim informiranjem. Prvi korak pri tem bo informiranje učencev o poteku izbire srednje šole in vpisa nanjo. Konec oktobra in v začetku novembra, bodo reševali Vprašalnik o poklicni poti. Ti vprašalniki bodo učenke in učence spodbudili k temu, da  pričnejo razmišljati o nadaljnji poklicni poti oz. nadaljevanju izobraževanja.

Kaj smo že naredili?

Oktobra so imeli devetošolci tudi tehniški dan na temo (deficitarnih in ostalih)  poklicev, kjer so lahko pridobili informacije o srednjih šolah in poklicih ter o kariernih možnostih.

Kako izbrati srednjo šolo?

Učenci imajo na voljo različne srednje šole.

– GIMNAZIJE: Na gimnazije se navadno vpisujejo učenci z boljšimi dosežki in dobrimi učnimi navadami. Na gimnazijah dijaki pridobivajo splošno znanje, ki jih pripravi na vpis na višje šole ali fakultete. Po končani gimnaziji pridobijo naziv gimnazijski maturant in se običajno še ne odločijo za zaposlitev. Gimnazija je najzahtevnejši program srednješolskega izobraževanja, zahteva redno delo, učenje, dobre delovne navade in veliko vedoželjnosti ter radovednost dijakov. Danes poznamo veliko usmerjenih gimnazij kot so klasična, škofijska, dramska, likovna, glasbena, športna, tehniška in ekonomska. Tudi te gimnazija dajo dijakom splošna znanja, pripravijo pa jih tudi na vpis v višjo šolo ali fakulteto specifične smeri (po ekonomski gimnaziji imajo dijaki že nekaj več podlage za npr. ekonomsko fakulteto).

– 4- LETNE STROKOVNE OZ. TEHNIŠKE SREDNJE ŠOLE: tudi 4–letne srednje šole so namenjene učencem, ki imajo razvite učne navade, ki imajo razmeroma dobre ocene v osnovni šoli in ki jih izbrana smer zanima. Taka šola dijakom poda splošna znanja, poleg tega pa tudi dodatna znanja iz strokovnih predmetov. Tako so dijaki npr. po ekonomski srednji šoli že pripravljeni na delo, lahko pa se izobražujejo dalje. Program se zaključi s poklicno maturo. Po želji lahko dijak zaključi tudi s splošno maturo, vendar mora opravljati v 4. letniku in na maturi dodaten (peti) predmet.

– 3- LETNE SREDNJE POKLICNE ŠOLE: to so poklicne šole, ki dijaka pripravijo na določen poklic. Če dijak torej obiskuje npr. računalniško 3–letno srednjo šolo, bo po končani šoli lahko samostojno delal na področju računalništva. Po takšni šoli se lahko takoj zaposli, saj šola da zelo veliko praktičnih znanj. Ključni del šolanja na poklicni šoli je tudi obvezna praksa, kjer dijaki nabirajo izkušnje pri delodajalcih. Če želite hitreje do poklica, če vas zanima določeno področje, ter vam teoretično učenje in dolgoletno šolanje ni v interesu, je poklicna šola prava izbira. Na nekaterih poklicnih šolah lahko izberete tudi t. i. program +2, kjer z dvema dodatnima letoma izobraževanja pridobite naziv tehnik.

– 2- LETNE POKLICNE SREDNJE ŠOLE OZ. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE: 2 letna poklicna šola je namenjena tistim učencem, ki imajo v šoli večje učne težave in učno niso uspešni. Takšna šola temelji na praktičnih znanjih, poudarjeno je pridobivanje konkretnih veščin, ki jih bodo dijaki potrebovali pri svojem delu. Po šoli se lahko takoj zaposlite na delovnih mestih, kjer navadno delate kot pomočnik drugim zaposlenim. Ta izbira je namenjena tistim učencem, ki imajo v šoli velike učne težave, njihova pot do poklica pa je tako krajša in lažja.

Kako bo potekalo poklicno odločanje?

Začne se s poklicnim svetovanjem pri šolski svetovalni delavki in pogovori učenca s starši, prijatelji, znanci. Pri šolski svetovalni delavki boste lahko tudi starši skupaj z otrokom poskušali najti kar najbolj ustrezno srednjo šolo.

V februarju pred zimskimi počitnicami boste šli učenci skupaj s starši na informativne dneve na tiste srednje šole, ki so v vašem ožjem izboru in jih želite bolje spoznati. Tam boste pridobili dodatne informacije o šolah in njihovih programih. Po tem boste skupaj s starši, svetovalno delavko in vsemi pridobljenimi informacijami izbrali srednjo šolo, na katero se želite vpisati. Pri tem vam bomo v šoli v podporo ter vam nudili pomoč pri pravilni izbiri. V marcu 2024 boste učenci skupaj s svetovalno delavko izpolnili prijavnico za srednjo šolo ter počakali na povratno informacijo.

Potek poklicnega usmerjanja:

  • oktober, november: izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti
  • december, januar: individualni razgovori pri šolski svetovalni delavki (namen je pridobivanje informacij o želenih programih, pregled vseh možnosti, poglobljen pogovor). Učenci imajo možnost obiska srednjih šol, ki organizirajo dan odprtih vrat)
  • januar, februar: nadaljevanjeindividualnih pogovorov pri šolski svetovalni delavki (namen je pridobitev dodatnih informacij, razrešitev dilem, načrtovanje informativnih dni –obiskov šol)
  • sredina februarja: informativni dnevi na srednjih šolah
  • po informativnih dneh: učenci, ki boste imeli še vedno težave pri odločanju, se boste (skupaj s starši) ponovno oglasili pri šolski svetovalni delavki
  • druga polovica marca (predvidoma): izpolnjevanje prijave za vpis v SŠ

Nekaj uporabnih in koristnih povezav:

Spoštovani starši,

če želite priti na individualni razgovor k svetovalni delavki (sami ali skupaj z otrokom), Vas naprošamo, da se naročite na tel. številko 7311883 oz. 7311884. Hvala!

Pripravile:

Meta Pavletič Pieri, šolska psihologinja

Irena Fabčič, šolska pedagoginja

Živa Sterniša, specialna pedagoginja

Objava RAZPISA na spletnih straneh Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in seznanjanje učencev→ 15.1.2024
Informativni dnevi16.2. in 17.2.2024
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program gimnazija (š) in ekonomska gimnazija (š)do 4.3.2024
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazija in ekon.gimnaz.med 8.3. in 20.3.2024
Pisanje prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2024/2025konec marca (do 2.4.2024)
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2024/2025 (na internetu)8.4.2024 po 15. uri
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2024/2025do  23.4.2024 do 15.00 ure
Javna objava omejitev vpisa (internet) 24.5.2024
Obveščanje učencev o omejitvah vpisa→  29.5.2024
VPIS oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (prinašanje dokumentov za vpis po razporedu srednjih šol)med 17.6. in 21.6. 2024 (do 14. ure)
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka→  21.6. 2024 do 14. ure  
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet)→  21.6. 2024 do 16. ure  

 ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023