4. MAJ – slovenščina (6. in 9. razred)

8. MAJ – matematika (6. in 9. razred)

10. MAJ – angleščina (6. razred), fizika (9. razred)