Predstavitev


Prijavnica Italijanščina 1.razred

Video navodila za elektronsko komuniciranje s šolo.


Vpis varnostne kode in izbira načina elektronskega sodelovanja s šolo


Prijava otroka v jutranje varstvo in podaljšano bivanje


Prijava otroka na prehrano


Prijava otroka na neobvezni izbirni predmet angleščina