V četrtek, 16. 3. 2023, je na šoli potekalo matematično tekmovanje za Vegova priznanja (Kenguru). Tekmovanja se je udeležilo 133 učencev od 1. do 9. razreda. Bronasto priznanje je prejelo kar 74 učencev.

Nadaljnje tekmovanje na regijski ravni se bo odvijalo v sredo, 5. 4. 2023, ob 14.30, na OŠ Antona Ukmarja Koper. Tam bodo svoje matematično znanje izkazovali:

Matej Borjančič, Lara Sila, Nina Sanabor in Jon Adamič iz 6. razredov,

Tilen Štoka, Anja Lipanje in Urška Mateta iz 7. razredov,

Rok Živec, Karolina Tavčar Juren, Nina Kuret, Ajda Hreščak, Eva Manca Zoretič in Naja Mevlja iz 8. razredov,

Evan Pečar, Gašper Tavčar Juren in Vid Rebec iz 9. razredov.

Vse tekmovalce pohvalimo za udeležbo in trud, dobitnikom bronastega priznanja čestitamo za dosežek, nadaljevalcem pa želimo uspešno reševanje nalog na naslednji stopnji tekmovanja.

Za aktiv matematikov, Katja Trampuž