V okviru dela z nadarjenimi, učno uspešnimi učenci in učenci s posebnimi interesi je naša šola ponudila učencem od 6. do 9. razreda raznolike dejavnosti, ki so se odvijale v petek, 27. januarja 2023 med 15.00 – 18.00 uro. Učenci so lahko izbirali med naslednjimi zanimivimi delavnicami: 

  • »Impro« delavnica (delavnica improvizacije) in delavnica imenovana Socialne igre (namenjena spoznavanj, povezovanju …); 
  • Umetniška/ustvarjalna delavnica; 
  • Šifriranje (logika, matematika); 
  • Male sive celice; 
  • Literarni kotiček. 

1. »Impro« delavnica in Socialne igre so se izvajale pod mentorstvom učiteljice Tanje Pangerc Žnidaršič. Učenci so izvajali vaje, ki spodbujajo zaznavanje okolice, sebe, svojega telesa in soigralcev. Po sklopu vaj so analizirali izkušnje in občutja, ki so jih z vajo pridobili. Vaje koristno izboljšujejo medosebno dinamiko, odnose in pomagajo pri zaznavanju okolice in uprizarjanju dogajanja. Opaziti je bilo, da se je vzdušje, pozitivna energija, navdušenje in pripravljenost za delo iz vaje v vajo večalo. Preizkusili so se tudi v preprostih vajah gledališke improvizacije. Učenci so z zvoki uprizorili prostor in dogodke v njem, drugi so poslušali in poskušali prepoznavati predstavljeno. V šestih slikah so odigrali znano pravljico ali risanko, ki so jo morali drugi prepoznati. Kopici raznolikih dejavnosti pa je bilo skupno, da so se predvsem zelo zabavali. 

2. Umetniška/ustvarjalna delavnica je potekala pod kreativnim mentorstvom učiteljice Sabine Erjavec, kjer so učenci oblikovali in izdelali umetniško knjižico, zloženo z zgibom harmonike, ki je lahko album, prostor za skiciranje, dnevnik, grafična knjiga, knjiga poezij … Spretno so oblikovali po enem izmed starodavnih azijskih načinov strukturiranja ročno izdelanih knjižic pri čemer zgibani notranji listi spominjajo na harmoniko. Ob tem so izdelali tudi platnice, ki ponujajo dodaten prostor, namenjen likovnemu izražanju posameznega učenca. Področje “Artbooks” pri nas v Sloveniji ni zastopano na nobeni od šol. S tem domiselnim znanjem se je učiteljica prvič soočila na Erasmus izmenjavi v Estoniji. V treh urah jim sicer ni uspelo narediti vsega, kot je bilo načrtovano (niso utegnili poslikati platnic), a je bil en majhen del tega širokega in zanimivega področja ustvarjanja predan naprej, kar se je pokazalo pri tem, da so vsi skupaj bili zelo zadovoljni. 

3. Šifriranje je potekalo pod živahnim mentorstvom učiteljice Smiljane Pavletič. V prvem delu so učenci spoznali namen šifriranja, kratko zgodovino šifriranja in nekaj metod šifriranja: – skrivna pisava, šifriranje s tehničnimi pripomočki (stikal, šablona z odprtinami, s knjigo, kjer navedemo stran, številko vrstice in številko besede), matematično šifriranje (Cezarjeva šifra, strojno šifriranje – Enigma). Sledile so delavnice, kjer so učenci izdelali šifrant za Cezarjevo šifro in ga uspešno uporabili za šifriranje svojih sporočil in dešifriranje sporočil drugih skupin. Pri delu so bili zelo spretni in uspešni ter hitrih misli. 

4. Male sive celice je vodila učiteljica Katja Trampuž. V ekipi Malih sivih celic so se soočali z zabavnimi izzivi na različnih področjih. Začeli so z lovom na zaklad, ki se je skrival znotraj različnih skrinjic. Mladi razmišljevalci so se odlično izkazali v prebijanju skozi težaven labirint logičnih, slikovnih, besednih in lateralnih izzivov. 

5. Literarni kotiček je prisrčno vodila učiteljica Katja Orel. V literarni delavnici so se učenci preizkusili v domišljijskem pisanju umetnostnih besedil. S pomočjo »kock pripovedovalk« so učenci v skupini sestavili najprej okvir zgodbe. Zamisliti so si morali književne osebe, kraj in čas dogajanja ter glavni zaplet zgodbe. Pomembno je bilo, da med seboj sodelujejo in uporabijo vse slike, ki so jih dobili na kockah. Ko je bil okvir zgodbe izdelan, so skupaj zapisali izvirno in zanimivo zgodbo. Nastali sta dve izvirni zgodbi, nad katerima so bili tudi sami učenci zelo navdušeni. V delavnici so prav vsi pokazali velik smisel za ustvarjalno pisanje, veliko mero domišljije in ustvarjalnosti ter tudi sposobnost za sodelovanje in strpnosti. 

Mentorice