Povezave:

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu