Obrazec za obvestilo o vseh interesnih dejavnostih, ki jih obiskuje vaš otrok

Razredna stopnja

 INTERESNA DEJAVNOST 1.-5. RAZRED ŠT. UR UČITELJ/MENTOR URNIK 
1. Bralna značka 1. – 5. – razredniki po dogovoru 
2. Folklora 4. – 7. Veronika Norčič četrtek, 13.15 
3. Krožek blokflavt 1. – 4. Ivana Kočevar sreda 
4. Gledališko ustvarjanje 4. – 6. Ivana Kočevar ponedeljek, 15.30 
5. Lego robotki 4. – 5. Marjetka Vičič, Zoran Pejič torek, 13.15 – 14.45 
6. Likovni krožek 1. Katja Guštin (na 14 dni) torek, 12.25 – 14.00 
7. Likovni krožek 2. – 3. Urška Doles (na 14 dni) četrtek, 12.25 – 14.00 
8. Likovne delavnice 4. – 5. Urška Doles po dogovoru 
9. Kresnička (narav. tekmovanje) 5. Maja Čeh po dogovoru 
10. Mozaik 4. – 9. Ljubica Benčič, Maja Mržek po dogovoru 
11. Otroški pevski zbor 1. Uroš Cej po dogovoru 
12. Otroški pevski zbor 2. – 5. Uroš Cej po dogovoru 
13. Šolski ekovrt 3. – 5. 1,5 Ljubica Benčič sreda, 13.15 
14. Vesela šola 4. – 9. Suzana Čehovin Verč ponedeljek, 12.25 
15. Gimnastika 2. Andreja Gulič torek, 13.10 
16. Gimnastika 3. – 4. Andreja Gulič sreda, 14.00 
17. Gimnastika 5. Andreja Gulič sreda, 15.00 
18. Planinci 1.- 3. Andreja Gulič 1x mesečno 
19. Planinci 4. – 6. Vesna Rener 1x mesečno 
20. Orientacijski tek 4. – 6. Matej Maver 1x mesečno 
21. Odbojka 4. – 5. Matej Maver po dogovoru 
22. Namizni tenis 4. – 5. Matej Maver četrtek, 12.25 
23. Badminton 4. – 5. Matej Maver po dogovoru 
24. Ustvarjalni krožek 3. – 4. Vesna Rener po dogovoru 
25. Kamišibaj 4. – 5. Mateja Jerina po dogovoru 

Predmetna stopnja

 INTERESNA DEJAVNOST 6.-9. RAZRED ŠT.  UR UČITELJ/MENTOR URNIK 
1. Angleška bralna značka 5. – 9. – učitelji TJA po dogovoru 
2. Bralna značka 1. – 9. – učitelji SLJ,  razredničarke razredne  stopnje po dogovoru 
3. Čebelarski krožek 6. – 9. Igor Meden po dogovoru 
4. Fizikalni krožek 8. Katarina Kovač torek, 12.25 
5. Folklora 4. – 7. Veronika Norčič četrtek, 13.15 
6. Geografski krožek 7. – 9. Danilo Ravbar torek, 13.15 
7. Gledališko ustvarjanje 4. – 6. Ivana Kočevar ponedeljek, 15.30 
8. Kemijski krožek 8. – 9. Tanja Pangerc Žnidaršič po dogovoru 
9. Knjižničarski krožek 7. – 9. Katarina Weber torek in četrtek, 7.30 
10. Likovne delavnice 7. – 9. Mateja Melan po dogovoru 
11. Male sive celice 6. – 9. Katja Trampuž po dogovoru 
12. Mozaik 4. – 9. Ljubica Benčič., Maja Mržek po dogovoru 
13. Mladinski pevski zbor 6. – 9. Uroš Cej torek in petek, 12.25 
15. Prostovoljec sem 6. – 9. Mateja Melan po dogovoru 
16. Vesela šola 4. – 9. Suzana Čehovin Verč četrtek, 12.25 
17. Vrstniška mediacija 7. – 9. Marija Štekar Košuta ponedeljek, 13.15 
18. Planinci 4. – 6. Vesna Rener 1x mesečno 
19. Planinci 7. – 9. Matej Maver 1x mesečno 

Lokev

ZAP. ŠT.  INTERESNA DEJAVNOST  RAZRED  ŠT. UR  UČITELJ – MENTOR  URNIK  
1.  Pevski zbor Lokev  1. – 4. 1  Dijana Čok  četrtek, 14.55 – 15.40  
2.  Športni krožek 1. – 4. 1  Petra Mislej torek, 14.55 – 15.40 
3.  Pravljično-ustvarjalni krožek 1. – 4. 1  Barbara Starc sreda, 13.45 – 14.30 
4.  Italijanščina 1. – 4. Maja Mržek ponedeljek, 14.15 – 15.45 
5.  Bralna značka 1. – 4. razredničarki po dogovoru z učencem 
6.  Planinci 1. – 4.  Andreja Gulič 1x na mesec ob sobotah