COVID 19

PROTOKOL ŠOLA (COVID) od 1.9.2022

ŠOLA

Letni delovni načrt 2021/22
Poročilo o življenju in delu šole
Informator
Hišni red
Pravila šolskega reda
Vzgojni načrt
Načrt varnih poti
Šolski koledar 2022/ 23
Načrt integritete
Soglasje za direktno obremenitev (SEPA)
Delovni projekt pomoči
Program šole

VOZNI RED

Vozni red avtobusov

GOVORILNE URE

Govorilne ure 2022/23

SEZNAM POTREBŠČIN

Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/23
Učbeniški sklad in Delovni zvezki za šolsko leto 2022/23

ODSOTNOST OD POUKA

Vloga staršev za napovedano odsotnost otroka iz pouka
Vloga za daljši izostanek
Vloga za odobritev predčasnega vmesnega odhajanja učenca iz šole
Vloga za uveljavitev izhoda iz organiziranega varstva vozačev
Dovoljenje staršev/ skrbnika za samostojni odhod učenca/-ke iz PB
Pooblastilo za prevzem otroka od pouka, PB, ID


IZBIRNI PREDMETI – OBRAZCI ZA SPREMEMEBE

I. OBVEZNI
a) Vpis
b) Zamenjava predmeta

II. NEOBVEZNI
a) Vpis
b) Zamenjava predmeta
c) Izpis

Oprostitev GLASBENA ŠOLA
Vloga

INTERESNE DEJAVNOSTI

Obvestilo o vseh interesnih dejavnostih, ki jih obiskuje vaš otrok- obrazec

STATUS IN SUBVENCIJE

Kriteriji za dodelitev subvencij šole v naravi in vloga
Vloga za dodelitev statusa športnika, pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, potrdilo kluba

ŠOLSKA PREHRANA

Obrazci in ostali dokumenti v zvezi s šolsko prehrano se nahajajo na naslednji strani: Prehrana

ŠOLSKI SKLAD

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

Pridržujemo si pravico do napak in spremembe podatkov zaradi objektivnih okoliščin.